Τεχνική Υποστήριξη

Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση και τεχνική υποστήριξη στο λογισμικό της για ένα έτος από την ημερομηνία ενεργοποίησης.

Η ετήσια τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει

  • τις νέες εκδόσεις του λογισμικού
  • την διόρθωση λαθών κατά τη χρήση του λογισμικού
  • υποβοήθηση στην χρήση του προγράμματος
  • email support με μέγιστη απόκριση τις 48 ώρες
  • τηλεφωνική & remote υποστήριξη κατά της ώρες γραφείου και τις εργάσιμες ημέρες (09:00 – 17:00)

Μετά το πέρας των 12 μηνών, προαιρετικά υπογράφεται συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.

Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού

Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού σε υφιστάμενη εφαρμογή ή σε νέα με βάση της ανάγκες του πελάτη. Μερικές μάλιστα από αυτές τις τροποποιήσεις - επεκτάσεις,  η εταιρεία μας τις ενσωματώνει στις υφιστάμενες εφαρμογές ώστε να επεκτείνει το εύρος κάλυψης των αναγκών των πελατών.

Για τον λόγο αυτό είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε τις δικές σας προσωπικές ανάγκες.

Demo έκδοση

Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα demo στα περισσότερα προγράμματα της, ώστε να μπορεί ο πελάτης να κάνει έλεγχο του προγράμματος πριν την αγορά ή ενοικίαση του. Για την ορθή εγκατάσταση της demo έκδοσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά της ώρες γραφείου και τις εργάσιμες ημέρες (09:00 – 17:00) ώστε να σας βοηθήσουμε μέσω internet σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα

Υλικό εκπαίδευσης - χρήσης

Το υλικό χρήσης των προγραμμάτων που καλύπτει τις νέες εκδόσεις  υπάρχουν τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στο υλικό της εγκατάστασης του προγράμματος.